Read before your apply / Կարդացեք նախքան դիմելը

Dear future volunteer,

Please note that completing this application will require time. The application has 6 steps; once you begin, you will not be able to save it for later.

NOTE: You may complete the application in either Armenian or English. You must use only one (1) language from start to finish.

We recommend you carefully review and prepare the required documents before you start:
– 300 to 800-word personal statement
– Resume (upload .doc or .pdf. Uploaded file should not exceed 5MB)
– Reference. Download the reference form here. Send it to one appropriate individual not related to you (work, internship or volunteering supervisor, professor, etc.) and ask them to complete and email it directly to info@avc.am with your name in the subject line.

IMPORTANT:  To be eligible for participation, you must be at least 21 years of age or turn 21 during your service term; you must also be able to complete a minimum one month service term.

We are in the process of troubleshooting and improving our application form. If you notice a problem with your application or if you’re not sure if it went through, please email us: info@avc.am.

Thank you!
With love,
AVC and Birthright Armenia teams

Սիրելի՛ ապագա կամավոր,

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ հայտադիմումի լրացման համար կպահանջվի որոշակի ժամանակ։ Հայտը բաղկացած է 6 մասից․ անավարտ թողնելու դեպքում հայտը չի պահպանվի։

Խնդրում ենք հայտադիմումը լրացնել ամբողջը հայերեն կամ ամբողջը անգլերեն լեզուներով։

Խորհուրդ է տրվում հայտադիմումը լրացնելուց առաջ մանրամասն ուսումնասիրել և պատրաստել հետևյալ փաստաթղթերը․

  • մոտիվացիոն նամակ 300-800 բառի սահմանում
  • ինքնակենսագրական (CV)
  • 1 երաշխավորական նամակ (reference letter): Խնդրում ենք ներբեռնել նամակի ձևաթուղթը: Նամակի հեղինակը պետք է լինի բացառապես դիմորդի դասախոսը կամ աշխատանքային/կամավորական գործունեության ղեկավարը, որը կուղարկի նամակը անմիջապես իր անձնական/աշխատանքային էլ․ հասցեից info@avc.am էլ․ հասցեին` նշելով Ձեր՝ դիմորդի անունը նամակի վերնագրում (subject line):

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ Ծրագրին մասնակցության հայտ կարող են ներկայացնել միայն այն անձինք, ովքեր 21 և ավելի տարեկան են, կամ նրանց 21 տարին լրանում է ծրագրի ընթացքում: Ծրագրի մինիմալ տևողությունը մեկ ամիս է:

Հայտադիմումը լրացնելու ընթացքում ի հայտ եկած հարցերի և խնդիրների դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ՝ ուղարկելով նամակ  info@avc.am էլ․ հասցեին։

Շնորհակալություն։

Սիրով՝
Հայ Կամավորների Միություն և Դեպի Հայք թիմ

Personal Information / Անձնական տվյալներ